Kalkuluj.cz

Oblíbené kalkulačky

0%

Pythagorova věta přepona

Výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníku pomocí odvěsen - pythagorovy věty
0%

Pythagorova věta odvěsna

Výpočet odvěsny pravoúhlého trojúhelníku pomocí přepony a jedné odvěsny - pythagorovy věty
0%

Výpočet odmocniny diskriminantu

Výpočet odmocniny z diskriminantu pomocí třech proměnných získaných z kvadrantické rovnice - ax2 + by + cz = 0
0%

převod stupňů fahrenheita na stupně celsia

Převod stupňů fahrenheita na stupně celsia
0%

obsah kruhu

Obsah kruhu v centimetrech čtverečních, nebo jiné zadané jednotce
0%

povrch válce

0%

objem válce

0%

objem pravidelného jehlanu

Objem pravidelného jehlanu jehož základem je pravidelný n-úhelník,jehož strany jsou všechny stejně dlouhé
0%

COCOMO odhad

Cocomo je metodika používaná pro odhad náročnosti kódovacího projektu podle počtu rádků kódu. Celková pracnost je použita jako hrubá metrika pro odhad počtu lidí, doby projektu a pomoc...

Pomozte vytvořit kalkulačku!

Nevyžaduje znalost programování

Rychlé vytvoření pomocí jednoduchého rozhraní

Dostupné okamžitě po vytvoření - zdarma